Ruhsat İzin Sorgulama

Arama Yap

Takip No :  
veya
TC Kimlik No :  
18.02.2016 16:15 - Özge AK(MİMAR)
SIĞINAK HESABI
"15.02.2016 tarihi itibarı ile sığınak hesapları yapılırken yaşam alanları da oda olarak sayılacak, hesaplar bu doğrultuda yapılacaktır. "

06.07.2015 10:26 - Ahmet Koray Doğan(İNŞAAT MÜHENDİSİ)
AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ
"""19 Eylül 2014 29124 sayılı Resmi Gazete'de yer alan "AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI
BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE
DAİR TEBLİĞ" de yer alan GENEL ESASLAR başlığının 3.MADDE'sinin 1,6 ve 7. fıkralarında belirtilen
(1) Ruhsata tabi yapılarda ve işlerde; bina inşaatlarının dış cephelerinde kullanılacak ahşap ve ön yapımlı çelik ve alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iş iskelelerinin; performans ve tasarım gerekleri hesapları ile yatay ve dikey yaşam hatları için gerekli olan yapısal düzenlemelere ve bağlantı noktalarına dair detay çizimler, ilgili proje müellifince yapılır. Dış cephe iş iskelesine ait hesap ve detay çizimler yapı sahibi veya kanuni vekillerince yapı ruhsatiyesi almak için sunulan müracaat dilekçesi ekindeki ruhsat eki statik proje dâhilinde ilgili idareye teslim edilir.
(6) Dış cephe iş iskele yüksekliğinin 13.50 m’yi aştığı hallerde inşa edilecek iskelenin tamamı çelik ve/veya alüminyum alaşım bileşenlerden oluşur.
(7) Yapının bulunduğu parselin yola bakan cepheleriyle sınırlı olmak üzere; bina dış cephe iş iskelesinin yapı yaklaşma mesafesi içerisinde kurulan kısmının dış yüzeyinin tamamen çuval kumaşı, file, branda, levha veya aynı işlevi görebilecek benzeri iskele örtüsü ile kaplanması zorunludur.

ibareleri göz önüne alınarak, bu tarihten(01.07.2015) itibaren çizilen ve bu maddeleri kapsayan yapılar için statik projelerinde iskele detayları koymaları gerekmektedir. " "
"


08.01.2015 14:22 - Ahmet Koray Doğan(İNŞAAT MÜHENDİSİ)
ZEMİN ETÜT RAPORLARI
"01.01.2015 tarihinden itibari ile hazırlanacak olan zemin etüt raporlarında sondaj işlemi başlangıcı ve bitişini gösteren kısa süreli videoları rapora ek yapılarak idaremize sunulacaktır. "

Bulunan Dosyalar